Bain W. Kuang πŸ€
sh ShlinkedIn Platinum
Big Thinking as a Service (BTaaSc) Certified

IPv∞

Always being one step ahead is crucial to success. When people want to circle back, you need to be there to complete the loop. More specifically, with a multimedia presentation using Microsoft PowerPoint in presenter mode. That way you know what slide is coming next. Always being one step ahead is crucial to success.

Started Shlinkin' Aug. 20, 2021
Soundtrack
Career Progression: πŸ—£οΈ Thought Leader
Reviews
+ Review

Trophy Case

  πŸ”₯

  Hottest Profile

  Feb. 6, 2024

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Jan. 29, 2024

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Jan. 22, 2024

  πŸ”₯

  Hottest Profile

  Jan. 16, 2024

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Jan. 16, 2024

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Dec. 11, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Dec. 4, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Nov. 27, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Nov. 20, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Nov. 14, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Oct. 30, 2023

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Oct. 23, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Oct. 23, 2023

  🏦

  Bain Capital Key Asset Runner Up

  Oct. 23, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Oct. 16, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Oct. 9, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Oct. 2, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Sep. 25, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Sep. 18, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Sep. 12, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Sep. 4, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Aug. 29, 2023

  πŸ”₯

  Hottest Profile

  Aug. 15, 2023

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Jun. 26, 2023

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Jun. 12, 2023

  🏦

  Bain Capital Key Asset Runner Up

  Jun. 12, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Jun. 5, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  May. 30, 2023

  πŸ”₯

  Hottest Profile

  May. 22, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  May. 22, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  May. 15, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  May. 9, 2023

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  May. 1, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  May. 1, 2023

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Apr. 24, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Apr. 24, 2023

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Apr. 17, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Apr. 17, 2023

  🏦

  Bain Capital Key Asset Runner Up

  Apr. 17, 2023

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Apr. 10, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Apr. 10, 2023

  🏦

  Bain Capital Key Asset Runner Up

  Apr. 10, 2023

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Apr. 4, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Apr. 4, 2023

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Mar. 27, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Mar. 22, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Mar. 13, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Mar. 6, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Feb. 27, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Feb. 21, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Feb. 13, 2023

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Feb. 6, 2023

  🏦

  Bain Capital Key Asset Runner Up

  Dec. 27, 2022

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Dec. 19, 2022

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Dec. 19, 2022

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Dec. 19, 2022

  🏦

  Bain Capital Key Asset Runner Up

  Dec. 19, 2022

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Dec. 13, 2022

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Dec. 5, 2022

  🏦

  Bain Capital Key Asset Runner Up

  Oct. 31, 2022

  πŸ§—

  The Social Climber Award

  Oct. 24, 2022

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Oct. 17, 2022

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Oct. 3, 2022

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Sep. 26, 2022

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Sep. 19, 2022

  πŸ’Ό

  Most Professional

  Sep. 19, 2022

  πŸ”₯

  Hottest Profile

  Sep. 12, 2022

  πŸ§—

  The Social Climber Award

  Sep. 12, 2022

  πŸ”₯

  Hottest Profile

  Sep. 5, 2022

  πŸ–‹οΈ

  The Quill of Business

  Aug. 27, 2022

  πŸ‘Ί

  Networking Goblin

  Aug. 9, 2022

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Aug. 8, 2022

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Aug. 1, 2022

  Verified

  Jul. 30, 2022

  🏦

  Bain Capital Key Asset Runner Up

  Jul. 25, 2022

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Jul. 18, 2022

  πŸ§—

  The Social Climber Award

  Jul. 18, 2022

  πŸ”₯

  Hottest Profile

  Jul. 11, 2022

  πŸ§—

  The Social Climber Award

  Jul. 11, 2022

  πŸ‘Ί

  Networking Goblin

  Jul. 4, 2022

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Jul. 4, 2022

  πŸ‘Ί

  Networking Goblin

  Jun. 20, 2022

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Jun. 20, 2022

  πŸ”₯

  Hottest Profile

  May. 16, 2022

  πŸ§—

  The Social Climber Award

  May. 16, 2022

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  May. 2, 2022

  🏦

  Bain Capital Key Asset Runner Up

  May. 2, 2022

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Apr. 25, 2022

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Apr. 25, 2022

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Apr. 18, 2022

  πŸ”₯

  Hottest Profile

  Apr. 4, 2022

  🏦

  Bain Capital Key Asset Runner Up

  Feb. 21, 2022

  🏦

  Bain Capital Key Asset Runner Up

  Feb. 7, 2022

  πŸ‘Ί

  Networking Goblin

  Dec. 27, 2021

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Dec. 20, 2021

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Dec. 7, 2021

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Nov. 30, 2021

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Nov. 23, 2021

  πŸ‘Ί

  Networking Goblin

  Nov. 15, 2021

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Nov. 15, 2021

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Nov. 1, 2021

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Oct. 26, 2021

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Oct. 18, 2021

  sh

  Platinum

  Oct. 18, 2021

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Oct. 11, 2021

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Oct. 4, 2021

  πŸ”₯

  Hottest Profile

  Sep. 27, 2021

  πŸ§—

  The Social Climber Award

  Sep. 20, 2021

  🏦

  Bain Capital Key Asset Runner Up

  Sep. 13, 2021

  πŸ“’

  Marketer of the Week

  Aug. 31, 2021

  🏦

  Bain Capital Key Asset Runner Up

  Aug. 23, 2021

Endorsements
+ Endorse

Big Deep Dive Energy (BDE)

MASSIVE BANDWITH

Master of New Normal

Super Pivots

Forbes 187,290,200 Under 30 List

Big Brain Energy

Mentioned in ShlinkedIn Digest #30

Wall Street Journal

Hung like a leprechaun πŸ€

A True ROCKSTAR

Apps

Milking specialist

Big Brain 🧠

Forehead on Fleek

Mentioned in ShlinkedIn Digest #32

Communications NINJA

A really big brain

Thoughtleader Ships

Five Time Winner

Worst lover

Lovely Exxon Headliner

Not afraid to win

PowerPoint? More like PowerPoop!

Serves the best Keesh

πŸ‘

Big Thinking in Excel Certified

Mentioned in ShlinkedIn Digest #33

Intelligence density

Considerable cerebral girth

Community service

Famous Ronnie

Knows how to road rage

Microsoft Mastermind

smart, kind, important

Inexplicable taste, a kingsman

Big Boy Spreadsheets

Maverick

Featured in ShlinkedIn Digest #34

Richest

BIG decks

John W. Hustle aka Mr. Hustle (Founder of Hustle)

Corny And Horny Capitalist

Humongous thinker

WINNER WINNER CHICKEN DINNER

Mensa certified, top quadrant squared

Best 🐝

Not mean to cats.

Mentioned in ShlinkedIn Digest #35

Featured in ShlinkedIn Digest #35, rounded Hustle

Powerpoint Slides in DMs

Lets me posts ads on his forehead

If you are hurt, take a Bain Killer

Environmentally conscious

Is rich

Has a big buttocks

Mentioned in ShlinkedIn Digest #37

Business Behemoth

Mainframe operator

Amazingly warm hands

Customer of the year

Crypto Fluidity & Reverse Funding

Handsome

Walks the extra mile in your shoes

Endorsing endorsement

Oscars of Management-Thinking

Takes his WhIpPeD cream in the shape of a bIgBrAiN

πŸ₯ƒ

Always shlinkin it

Dog-fooding their own thoughts first

Inferior Number of Legs

Fun for the whole family.

confrontational Soldier

Friend of the Admiral

Benevolent takeovers

Featured in ShlinkedIn Digest #62

Absolutely Massive Thoughts Thunk

Bain of my Existence

Freedom Fighter

🐞

Big daddy energy

Courageous like a Fox

Jeopardy GTTGOAT

Filthy stinking rich!

Very Popular πŸ˜‰

Cute PowerPoint Anims

Pushes His Interns

Very Popular πŸ˜‰

True Titan

Master of Circling Back

Exclusive Language

Thinker

Frequents Gorbon's VIP Memorial Suite

Enjoys good clapping

King of ShlinkedIn

He's in the distribution

Preparation

#RatVerified

Get your finger out of there THIS INSTANT!

The James Cameron of corporate videos

Didn't lend me his wifi password.

In his mesmeric thrall

Biggest brain there is

Loneliness as a Contrivance

Largest Trophy Collection

Thiccer Than A Bowl Of Oatmeal

Hustler with SP248,653.30

Smells nice

Fathering Promising Creatures

Walks ahead of talks

Innovative Use of Multimedia Presentations

Impactful Follower